Ortopedią zajmuję się od bardzo dawna. Swoją pracę zacząłem w 2010 roku po ukończeniu studiów na II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przygoda z ortopedią miała swój początek w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, gdzie odbywałem staż. Doświadczenie, które nabyłem mieściło się w zakresie ortopedii i traumatologii.

Później uzyskałem tytuł naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny w specjalności – ortopedia. Aktualnie posiadam zatrudnienie na stanowisku asystenta w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dokładny obszar jakim się zajmuję to wykonywanie zabiegów z zakresu ortopedii i traumatologii w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Puławach. W swoim gabinecie w Lublinie zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządu ruchu.

Lekarz ortopeda Lublin – moje zainteresowania skupiają się wokół chirurgii kolana, medycyny regeneracyjnej, traumatologii i medycyną ratunkowej. Jestem reprezentantem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w EFORT Spring Traveling Fellowship w Austrii. Posiadam też obytych wiele kursów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Więcej informacji: http://www.ortopeda.lublin.pl/