Audyt przeciwpożarowy Warszawa (w skrócie audyt ppoż.) jest znany również jako audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Warszawie. To niezwykle istotna kwestia, ponieważ składa się z czynności dążących do analizy absolutnie wszystkich aspektów w obiekcie, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. W budynku sprawdzane są wszelkie normy i przepisy przeciwpożarowe.


O tym, że za ochronę przeciwpożarową obiektu musi zadbać właściciel, zarządca lub użytkownik, mówi ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). Warto zaznaczyć, że nawet zatrudnienie osoby wykonującej czynności z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie zwalnia wyżej wymienionych osób przed odpowiedzialnością w razie pożaru.


Wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu ochrony ppoż. może wykonać audyt przeciwpożarowy w Warszawie. To osoby o obszernej wiedzy i specjalistycznych umiejętnościach, a także nierzadko wieloletnim doświadczeniu w wykonywaniu audytów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na tej podstawie można mieć pewność, że rzetelnie przeprowadzony audyt przez specjalistę ppoż. z pewnością wykryje wszelkie nieprawidłowości i uchybienia – doradztwo ppoż Warszawa NoFIre.


W tym miejscu warto zaznaczyć kluczową kwestię, którą zdarza się błędnie interpretować. W trakcie audytu wykrycie niezgodności z przepisami lub wymogami nie jest tożsame z wystawieniem grzywny dla osoby odpowiedzialnej za dany obiekt. Audyty przeprowadzane są właśnie w celu wykrycia nieprawidłowości wcześniej, a nie podczas docelowej kontroli.
Niedopełnienie wymagań z zakresu przepisów o ochronie przeciwpożarowej może być źródłem dotkliwych strat materialnych oraz niewypłaceniem ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ponadto zarządcy obiektu grozi odpowiedzialność karna.

Audyt przeciwpożarowy zawsze wygląda odrobinę inaczej, więc jego zakres ustalany jest indywidualnie. W skład aspektów prawnych, które obejmuje, wchodzą między innymi: warunki ochrony przeciwpożarowej, warunki wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice) i systemy przeciwpożarowe, zaopatrzenie w wodę, procedury obowiązujące w obiekcie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, warunki ewakuacji w budynku, kwestie dotyczące bram wjazdowych i dróg pożarowych, regularność przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych i szkoleń przeciwpożarowych, odpowiednie oznakowanie obiektu niezbędnymi znakami ochrony ppoż., kwestie niezbędnej dokumentacji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego cena Warszawa <= zobacz

Po przeprowadzeniu audytu firma zalecająca takie zadanie otrzyma kompletny raport, w którym zawarte zostaną wszelkie odkryte nieprawidłowości lub nieścisłości. Zapewniamy wsparcie i porady dotyczące doprowadzenia obiektu do stanu, w którym będzie spełniał wymagania i obowiązujące prawo z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Warszawie.