Celem działania zarządcy nieruchomości powinno być utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym. Niewątpliwie pomaga w tym utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami tego obiektu.

To właśnie oni zgłaszają pojawienie się usterek lub poważniejszych awarii. Dzięki ich czujności zarządca może szybko dowiedzieć się np. o pogorszeniu się stanu technicznego schodów lub poręczy, jak również o problemach z windą, jeśli znajduje się ona w budynku. Jeżeli lokatorzy mają zaufanie do osoby pełniącej funkcję zarządcy nieruchomości, to z pewnością nie będą zwlekać z poinformowaniem jej o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy relacje pomiędzy mieszkańcami a zarządzającym budynkiem nie są zbyt dobre, mogą oni czekać przez dłuższy czas z poinformowaniem go o pojawieniu się problemu wiedząc, że i tak nie należy spodziewać się jego szybkiej reakcji. W tym czasie może dojść do wypadku spowodowanego np. pogorszeniem się stanu technicznego schodów. Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy także prowadzenie obsługi konta bankowego, jak również dokonywanie rozliczeń z urzędami.

Należy pamiętać o tym, że mieszkańcy mają prawo wglądu do tych dokumentów, które dotyczą finansów. Najprostszy sposób na zapewnienie im takiej możliwości to udostępnienie tego rodzaju danych w internecie. Zarządca zajmuje się również organizacją zebrań mieszkańców. Każdy z nich powinien otrzymać zawiadomienie o terminie spotkania na piśmie. Z każdego takiego zebrania powinien zostać sporządzony protokół. Istnieją również czynności, których zarządca nieruchomości nie może wykonać samodzielnie. Należy do nich wytoczenie powództwa wobec właściciela, który ma duże zaległości finansowe. W takim przypadku konieczne jest współdziałanie kilku podmiotów. Ciekawą ofertę dla osób poszukujących profesjonalnego zarządcy posiada firma POQUI.

Zainteresować się nią powinny te osoby, które będąc właścicielami mieszkań nie mają czasu lub też chęci zajęcia się również obsługą najemców. W swojej ofercie POQUI posiada również pomoc przy inwestycjach w nieruchomości. Możesz skontaktować się z jej przedstawicielem, aby uzyskać wsparcie przy ustalaniu optymalnej strategii dla Ciebie jako inwestora. Zadzwoń lub napisz, aby dowiedzieć się więcej.