W obiekcie typu magazyn szczególnie istotna jest kwestia zagospodarowania przestrzeni. Inwestorzy i właściciele firm dążą do maksymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni. Należy jednak pamiętać o tym, że przechowywanie i składowanie towarów powinno odbywać się nie tylko w sposób ergonomiczny i funkcjonalny, ale istotne jest również bezpieczeństwo.

Właśnie dlatego przy projektowaniu, a później montowaniu regałów magazynowych powinno się przestrzegać obowiązujących norm. Przepisy są restrykcyjne, ale dzięki temu powstające konstrukcje gwarantują bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i przechowywanego na półkach towaru. W naszej firmie od lat zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań tego typu – oferujemy też demontaż regałów magazynowych.

Podczas projektowania i późniejszego montażu regałów magazynowych szczególną uwagę należy poświęcić współczynnikom bezpieczeństwa i dokładnemu określeniu ewentualnych negatywnych oddziaływań. Niezbędne do tego jest zastosowanie się do wytycznych określonych w normach EN 15620 i EN 15635, które mówią o dopuszczalnych luzach manipulacyjnych i bezpiecznym użytkowaniu.

Jeśli towary mają być przechowywane na znacznych wysokościach, powinno być to również uwzględnione podczas realizacji montażu. Półki muszą być wtedy odpowiednio wytrzymałe. Same materiały, z których wykonane są regały powinny być odporne na zmienne warunki panujące w przestrzeni magazynowej, jak i same obciążenia związane z przechowywaniem towarów na półkach.

Najlepszym rozwiązaniem wydają się więc być regały magazynowe wysokiego składowania. Zapewniają one bezpośredni i łatwy dostęp do poszczególnych jednostek, umożliwiają też składowanie towarów na wysokości nawet kilkunastu metrów. Dzięki temu obsługa, nadzór i kontrola całej powierzchni magazynowej staje się znacznie prostsza. Regały takie mogą być dowolnie rozbudowane a poszczególne parametry, takie jak: głębokość, szerokość i wielkość samych półek podlegają łatwej regulacji.

Oprócz regałów magazynowych wysokiego składowania oferujemy Państwu także montaż innych regałów: paletowych, półkowych, samonośnych, regałów sklepowych, wjezdnych, przesuwnych, wspornikowych i innych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.