Aby uzyskać prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego w Austrii należy spełnić kilka warunków. Konieczne jest posiadanie austriackiego obywatelstwa lub posiadanie prawa pobytu na terenie Austrii.

O wypłatę świadczenia może również ubiegać się osoba posiadająca azyl w tym kraju, jak również taka, która posiada obywatelstwo jednego z państw należących do Unii Europejskiej. Otrzymywanie pieniędzy jest możliwe również wtedy, gdy dziecko ukończyło już 18 lat i samodzielnie osiąga dochody. Jeżeli w ciągu roku Twoje pełnoletnie już dziecko nie zarabia więcej, niż 9 000 euro, możliwe jest otrzymywanie zasiłku na nie. Familienbeihilfe, bo taką właśnie nazwę nosi to świadczenie, można pobierać do momentu, w którym dziecko ukończy 26 lat.

W pewnych sytuacjach austriackie prawo przewiduje możliwość wydłużenia tego terminu. Nie dłużej jednak, niż o rok. Zasiłek rodzinny, który jest wypłacany w Austrii wynosi 105,40 euro na dziecko na miesiąc. Kiedy dziecko przekroczy określoną w przepisach prawa granicę wieku, kwota zostaje podwyższona. Nie jest wtedy konieczne składanie dodatkowego wniosku. Odpowiedni urząd dopilnuje tego samodzielnie. Warto również wspomnieć o dodatku mającym na celu przeciwdziałanie biedzie. Nosi on nazwę Mehrkindzuschlag. Otrzymują go rodziny wielodzietne. Aby ubiegać się o przyznanie tego świadczenia konieczne jest wykazanie osiągania rocznego dochodu niższego niż 55 000 euro. Świadczenie rodzinne wypłacane na terenie Niemiec nosi nazwę Kindergeld.

Ubiegając się o wypłatę tych pieniędzy należy złożyć wniosek noszący nazwę Antrag auf Kindergeld we właściwej dla miejsca zamieszkania Familienkasse przy Bundesagentur für Arbeit. Konieczne jest tutaj uzyskanie poświadczenia składanego dokumentu przez pracodawcę osoby ubiegającej się o wypłatę pieniędzy. Zainteresował Cię temat opisany w tym artykule? Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intertax24 – zwrot podatku z Niemiec. Zatrudnieni tutaj specjaliści gotowi są reprezentować Klientów przed urzędnikami z Niemiec i Austrii telefonując do właściwych dla danej sprawy urzędów w tych krajach. Zadzwoń lub napisz, aby uzyskać więcej informacji na temat oferty firmy Intertax24.