Prowizja bankowa to jednorazowa opłata, którą instytucja finansowa dolicza do sumy zaciągniętego przez jej klienta zobowiązania. Jej wysokość zależy właśnie od kwoty zaciągniętego kredytu.

Zwykle wygląda to tak, że im większą zdolność finansową posiada klient banku, tym wyższa jest suma pożyczki, która zostaje mu udzielona. W przypadku wysoko ocenianej zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania prowizja jest zwykle niska. Nie istnieją takie przepisy prawa, które regulowałyby jej wysokość. Wszystko zależy od konkretnej instytucji finansowej. Warto zauważyć, że banki praktycznie zaprzestały pobierania tzw. opłaty przygotowawczej, dobrze znanej ich klientom kilkanaście lat temu. Jest to na pewno zmiana na lepsze. Pojawiało się bowiem wiele wątpliwości dotyczących wysokości takiej opłaty, jak również samego sensu jej pobierania. Do niedawna klient instytucji finansowej nie mógł nawet myśleć o tym, że możliwe jest uzyskanie zwrotu chociaż części opłaconej przez niego prowizji bankowej. Wszystko zmieniło się w 2011 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim. Jeżeli podpisałeś umowę kredytową nie wcześniej, niż 18 grudnia 2011 roku, jesteś objęty działaniem tych przepisów prawa. Warto pamiętać, że kredytem konsumenckim nazywamy takie zobowiązanie zaciągnięte w instytucji finansowej, którego wysokość nie przekracza 255,550 zł. Dotyczy to również tych pożyczek, które zostały zaciągnięte w obcej walucie.

Wtedy bierzemy pod uwagę równowartość tej kwoty wyrażoną w złotówkach. Lepiej starać się o odzyskanie prowizji bankowej samodzielnie, czy też skorzystać z pomocy prawnika? Ta druga opcja wydaje się bardziej rozsądna. Pamiętaj o tym, że bank prawdopodobnie nie będzie wcale chętny do wypłacenia Ci pieniędzy, o które się starasz. Patrząc na to z czysto finansowego punktu widzenia można stwierdzić, że nie leży to w interesie tej instytucji. Doświadczony prawnik, który kierował już niejedną taką sprawą będzie wiedział, co należy zrobić, aby doprowadzić do zwrotu prowizji bankowej. Skorzystaj z możliwości, jakie zapewnia współpraca z firmą Odzyskamy Prowizję.