Pełna angielska nazwa testu RT-PCR to reverse-transcription polymeraze chain reaction. Dzięki jego przeprowadzeniu można potwierdzić lub wykluczyć obecność wirusa SARS-CoV2 w organizmie człowieka poddającego się testowi.

Badanie to cechuje się wysokim poziomem skuteczności. Możliwe jest wykonanie testu w domu. Można kupić przez internet zestaw zawierający wszystkie niezbędne elementy konieczne do wykonania badania i przeprowadzić je w domu postępując według instrukcji. Każdy popełniony błąd może skutkować otrzymaniem wyniku fałszywie dodatniego lub fałszywie ujemnego. Wydaje się więc, że warto jednak powierzyć zadanie przeprowadzenia testu specjalistom mającym odpowiednie doświadczenie. Dzięki temu ryzyko nieprawidłowego wykonania jednej z czynności mających wpływ na wynik testu zostaje zredukowane do minimum. W internecie krąży wiele fałszywych informacji na temat testów PCR. Z pewnością zetknęli się z nimi również mieszkańcy Rzeszowa oraz innych miast Podkarpacia. Wśród obecnych w sieci internetowej opinii znajduje się również ta o rzekomym odczuwaniu silnego bólu w czasie wykonywania testu. Rzeczywiście, nie jest to zbyt przyjemne badanie w odczuciu poddającego mu się pacjenta.

Na pewno jednak nie jest aż tak źle, jak opisują to niektórzy internauci. Można założyć, że negatywne opinie pochodzą w większości od tych osób, które nigdy nie poddawały się takiemu badaniu. Jesteś mieszkańcem Rzeszowa lub jego bliskich okolic? Odwiedź oficjalną stronę internetową centrum genetycznego OncoGenLab. Specjalnością tej przychodni jest diagnozowanie chorób mających podłoże genetyczne, w tym również przeprowadzanie analizy DNA.

Centrum posiada własny punkt, w którym pobierane są materiały do badań. Masz pytania dotyczące testu PCR? Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego, który znajdziesz w zakładce Kontakt.