Utylizacja odpadów polega na ich zniszczeniu lub takim przygotowaniu surowców, które straciły swoje właściwości użytkowe, że nadają się one do ponownego wykorzystania. Działania te prowadzone są ze względów ekonomicznych i sanitarnych. Utylizacja odpadów niweluje ryzyko powstania ogniska chorób zakaźnych, zapewnia również ograniczenie ich niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Utylizacja odpadów nie odbywa się w sposób dowolny, w Polsce regulują ją jest przepisy ustawy o gospodarowaniu odpadami oraz ustawy o ochronie środowiska. Aby proces prowadzony był zgodnie z prawem konieczna jest wiedza i znajomość określonych regulacji prawnych – oferta nasza to utylizacja odpadów elektronicznych Kraków.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami. Nasza specjalność to odbiór, transport i utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej ( a więc też w naszym kraju ) wymogami. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technologicznym i wykwalifikowanym personelem. Sortownia śmieci Kraków – Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności związanej z utylizacją odpadów.