Skup makulatury jest miejscem, w którym każdy może pozbyć się niepotrzebnych papierów zalegających w jego domu. Czasami okazuje się bowiem, że odkładane przez lata wyroby papiernicze z czasem tworzą naprawdę dużą stertę bezużytecznego papieru. W takiej sytuacji mieszkaniec Lublina może przynieść ten niepotrzebny mu balast do skupu makulatury, wynikną z tego dla niego same korzyści.

Makulaturą określa się wyroby papiernicze, które są zniszczone lub nie nadają się do ponownego wykorzystania. Są to na przykład stare gazety i czasopisma, zapisane zeszyty szkolne, zniszczone książki. Zamiast wyrzucić to wszystko do śmietnika warto te papiery zebrać i dostarczyć do skupu makulatury( np. w Lublinie ). Tam te wyroby papiernicze zostaną przetworzone i wykorzystane do produkcji nowego papieru.

Warto robiąc porządki lub remont w domu zebrać wszystkie niepotrzebne nam już, bezużyteczne i zniszczone wyroby papiernicze w celu późniejszego dostarczenia ich do punktu skupu makulatury. W takie miejsce można zanieść między innymi książki, poradniki, gazety, czasopisma, zeszyty, notatniki, luźne kartki, ścinki oraz tekturę. Dzięki temu nie tylko przyczynimy się do zmniejszenia się ilości śmieci na naszej planecie, ale również odbierzemy wynagrodzenie za dostarczoną makulaturę.

Wytwarzanie nowego papieru z przetworzonej makulatury to ważne działanie proekologiczne. Jest to przykład recyklingu, czyli ponownego wykorzystania zużytych przedmiotów. W ten sposób ograniczamy powstawanie kolejnych zanieczyszczeń, nowo powstających gór śmieci, które mają destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Warto też pamiętać, że oddając niepotrzebne wyroby papiernicze do punktu skupu makulatury chronimy drzewa przed wycięciem i przerobieniem ich na papier.